Privacy Statement - NL


 • Alkmaar, gevestigd aan 1813AA Alkmaar Vondelstraat 21
 • Almere, gevestigd aan 1314AK Almere Markerkant 12 6-14
 • Amersfoort, gevestigd aan 3818EM Amersfoort Utrechtseweg 46
 • Amstelveen, gevestigd aan 1181TR Amstelveen Meester G. Groen van Prinstererlaan 86
 • Amsterdam, gevestigd aan 1078 GD Amsterdam Scheldestraat 21H
 • Apeldoorn, gevestigd aan 7311 ED Apeldoorn Asselsestraat 69
 • Arnhem, gevestigd aan 6811AJ Arnhem Jansbinnensingel 6
 • Breda, gevestigd aan 4811NH Breda Van Coothplein 130
 • Delft, gevestigd aan 2611VG Delft Nieuwe Langendijk 1
 • Den Bosch, gevestigd aan 5223DH Den Bosch Onderwijsboulevard 144
 • Den Haag, gevestigd aan 2517BG Den Haag Laan van Meerdervoort 168B
 • Dordrecht, gevestigd aan 3311 ET Dordrecht Voorstraat 298
 • Eindhoven, gevestigd aan 5615CD Eindhoven Aalsterweg 133A
 • Haarlem, gevestigd aan 2012DH Haarlem Houtplein 26
 • Heerhugowaard, gevestigd aan 1701 EJ Heerhugowaard Raadhuisplein 42
 • Hilversum, gevestigd aan 1221AB Hilversum Noorderweg 70
 • Hoofddorp, gevestigd aan 2132CJ Hoofddorp Kruisweg 650A
 • Leiden, gevestigd aan 2312DW Leiden Pelikaanstraat 27
 • Loosdrecht, gevestigd aan 1231 CP Loosdrecht Nootweg 1
 • Nijmegen, gevestigd aan 6511NA Nijmegen Bisschop Hamerstraat 1
 • Roosendaal, gevestigd aan 4701AW Roosendaal Nieuwe Markt 98-100
 • Rotterdam, gevestigd aan 3031EE Rotterdam Goudsesingel 107-109
 • Tilburg, gevestigd aan 5038CJ Tilburg Heuvelring 57
 • Utrecht, gevestigd aan 3511HW Utrecht Pasteurstraat 1 (hoek Catharijnesingel)
 • Voorburg, gevestigd aan 2273 LE Voorburg Frans Mortelmansstraat 2
 • Zeist, gevestigd aan 3701ED Zeist Steynlaan 95-97
 • Zoetermeer, gevestigd aan 2713RB Zoetermeer Van Leeuwenhoeklaan 6A
 • Zwolle, gevestigd aan 8011KB Zwolle Assendorperstraat 10

Hierna te noemen ‘Het Restaurant’.

Is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Het Restaurant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier van Het Restaurant, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Het Restaurant verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Verzenden van onze review mail om te meten hoe onze service ervoor staat

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Het Restaurant neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Het Restaurant) tussen zit. Het Restaurant gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Niet van toepassing

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Het Restaurant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Restaurant deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Het Restaurant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Indien van toepassing, verstrekt Het Restaurant uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit kunnen partijen zijn zoals Foodora of Scoober (thuisbezorgd.nl) die de bezorgservice uitvoeren voor het restaurant.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Het Restaurant gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Het Restaurant gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Het Restaurant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Het Restaurant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Het Restaurant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier